Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Naše obory

Přehled učebních oborů s výučním listem a maturitních a nástavbových oborů s maturitou. Další obory ostatních středních škol z Havířovska a okolí naleznete v záložce Obory v okolí.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí.

poskytované vzdělání: střední odborné a příprava pro výkon odborných povolání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Další školy s oborem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

23-55-H/02 Karosář

Učební obor je určen pro přípravu pracovníků pro výrobu a opravy silničních a kolejových vozidel.

poskytované vzdělání: střední odborné a příprava pro výkon odborných povolání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Další školy s oborem 23-55-H/02 Karosář:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

23-51-H/01 Strojní mechanik-zámečník

Absolventi oboru zhotovují a sestavují různé stroje a zařízení, uvádějí je do provozu a provádějí jejich údržbu, opravují vzniklé závady. Najdou uplatnění na pozicích svářeč, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků, stavební a strojní zámečník, zámečník zemědělských strojů, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel apod. V průběhu výuky absolvují žáci základní svářečský kurz.

poskytované vzdělání: střední odborné a příprava pro výkon odborných povolání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Další školy s oborem 23-51-H/01 Strojní mechanik-zámečník:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

26-51-H/02 Elektrikář

Absolventi oboru instalují, udržují, opravují a kontrolují elektrické rozvody a elektrická zařízení. Měří a testují elektrické sítě, elektrické spotřebiče, elektrické stroje a přístroje (motory, transformátory, vypínače, jističe, pojistky apod.). Najdou uplatnění na mnoha pracovních pozicích, např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, stavební elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích (průmyslové podniky, obchodní domy, nemocnice, apod.). Uplatní se též ve sféře živnostenského podnikání. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent možnost složit zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. nutnou pro samostatnou činnost v elektrotechnice.

poskytované vzdělání: střední odborné a příprava pro výkon odborných povolání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list, vyhláška č. 50/1978 Sb.

Další školy s oborem 26-51-H/02 Elektrikář:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Učební obor je zaměřen pro přípravu žáků na práci v pohostinství. Jedná se o kombinovaný obor, kde jsou žáci připravováni na práci kuchaře a na práci číšníka. Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

poskytované vzdělání: vyučen v oboru
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Další školy s oborem 65-51-H/01 Kuchař-číšník:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

29-54-H/01 Cukrář

Absolventi učebního oboru získají kvalifikaci vhodnou pro práci v zařízeních zabývajících se výrobou cukrářských výrobků.

poskytované vzdělání: střední odborné a příprava pro výkon odborných povolání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 3 roky – denní forma
způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Další školy s oborem 29-54-H/01 Cukrář:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

29-53-H/01 Pekař – POZASTAVENO

Další školy s oborem 29-53-H/0 Pekař:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

29-51-H/01 Sladovník-pivovarník – POZASTAVENO

Další školy s oborem 29-51-H/01 Sladovník-pivovarník:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

29-56-H/01 Řezník-uzenář – POZASTAVENO
Další školy s oborem 29-56-H/01 Řezník-uzenář:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

26-41-L/01 Mechanik-elektronik pro výpočetní techniku

Absolventi oboru provádějí základní elektroinstalační práce, měří všechny elektrotechnické veličiny, orientují se ve slaboproudé elektrotechnice, pracují s hardwarovými komponenty. Absolventi se uplatní v technických funkcích, zejména v provozech s výpočetní technikou, např. na pracovních pozicích správce datových sítí, konstruktér, servisní technik kancelářské techniky, technik a prodejce PC, technik pro instalaci, opravy a servis výpočetní techniky. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent možnost složit zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. nutnou pro samostatnou činnost v elektrotechnice.

poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 4 roky – denní forma
způsob ukončení: maturitní zkouška – maturitní vysvědčení, vyhláška č. 50/1978 Sb.

Další školy s oborem 26-41-L/01 Mechanik-elektronik pro výpočetní techniku:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

26-41-M/01 Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie

Absolventi oboru provádějí základní elektrotechnické výpočty, měří všechny elektrotechnické veličiny, orientují s v programování a slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice se zaměřením pro obnovitelné zdroje energie. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent možnost složit zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. nutnou pro samostatnou činnost v elektrotechnice.

poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
podmínky přijetí: ukončená ZŠ
délka přípravy: 4 roky – denní forma
způsob ukončení: maturitní zkouška – maturitní vysvědčení, vyhláška č. 50/1978 Sb.

Další školy s oborem 26-41-M/01 Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

64-41-L/51 Podnikání

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit.

poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
podmínky přijetí: vyučen v oboru
délka přípravy: 2 roky – denní forma
způsob ukončení: maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

Další školy s oborem 64-41-L/51 Podnikání:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

65-41-L/01 Gastronomie

Studijní obor v návaznosti na vyučení v oboru kuchař-číšník prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné poznatky na požadovanou úroveň úplného středního odborného vzdělání. Cílem je připravit všestranně zdatné podnikatele, znalé restauračního a hotelového provozu, moderních řídících metod a techniky, dobře jazykově vybavené, s vysokou úrovní profesní etiky, schopné uspokojit i náročnou klientelu.

poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání
podmínky přijetí: vyučen v oboru
délka přípravy: 2 roky – denní forma
způsob ukončení: maturitní zkouška – maturitní vysvědčení

Další školy s oborem 65-41-L/01 Gastronomie:

Pro přidání další školy kontaktujte e-mail skola@baronschool.cz

loga